Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Възстановяване на дърво

Епоксидните смоли Aggrappante Pava 100 Transparent, Reform-A Pava 72, Pavatekno 2, използвани за инжектиране и подсилване на дървесни материали, са без разтворители и следователно са подходящи за употреба в жилищни помещения, в складове за преработка на хранителни продукти, в помещения за медицинско и здравно обслужване.
В допълнение, тези формулировки са разработени за конкретната цел в сътрудничество с Университета в Падуа и Изследователския център на Катедрата по органична химия на Университета Ca 'Foscari във Венеция.
В тази връзка, якостта на натиск на епоксидната смола за дървесина, както и нейният еластичен модул са правилно разработени, за да се подпомогне ефективно поведението на дървесния материал (греди, подове и т.н.), дори когато е подложен на еластичен стрес, дължащ се на огъване. Всъщност, ако покритието е прекалено твърдо и е формулирано с несъразмерно висока якост на натиск, то би предизвикало физическо напрежение, когато е поставено в "по-гъвкав" дървен материал и разбира се ще бъде подложено на огъващо натоварване.
За разлика от това, "ефективността", която се предлага в горепосочените покрития от смола, до голяма степен е гарантирана и е повече от достатъчна за предвидената употреба.
В допълнение, тези смолисти системи са конструирани, оставяйки възможността да действат върху крайните реологични свойства (например със сгъстители и тиксотропизатори), за да се постигнат оптимални крайни вискозитети, без да се засяга по никакъв начин развитието на изискваните механични якости на натиск.
Освен това, тази операция позволява използването на подходящо оборудване (инжектори под налягане и т.н.), за да се достигнат най-непроницаемите участъци в дървените греди, създаващи специфично хомогенно "съединение", тъй като твърде тиксотропните системи (с висок вискозитет) , не могат ефективно да запушат различните, нехомогенни части, които присъстват в дървесните материали.