Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Свързване на нов и стар бетон

Бетонова смола

Структурни, свързващи смоли, които са подходящи за свързване на новия бетон (и/или стоманобетон) върху стар. Тези продукти осигуряват достатъчна съвместимост с влажни повърхности (за отстраняване на всяка остатъчна влага) при дебелина на бетонното покритие не по-малка от 5 мм.

Бетоновите или зидани конструкции, които трябва да бъдат подсилени, монолитно реставрирани или върху които ще бъдат направени структурните отливки, трябва да бъдат подготвени със сухо, абразивно, пясъчно шлайфане и отстраняване на части, които не са напълно прилепнали към бетоновата повърхност. Следва отстраняването на праха чрез използване на прахосмукачка.

Върху така подготвената основа нанесете епоксидния продукт Pavacol PF и докато още е свеж (лепкав на допир) излейте новия бетон.