Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Дифузия, разливане

За да разберете в детайли инфилтрацията на водата, препоръчваме да прочетете внимателно секциите: ПРОТИВ ВЛАГА И ПРОСМУКВАНЕ и ИНЖЕКТИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ.
В допълнение към системите за повърхностно нанасяне и тези чрез инжектиране под налягане, е възможно също така проблемната зона да се обработи с импрегнация чрез изливане и/или бавна дифузия.

В този случай бариерата се реализира чрез използването на серия от продукти, разработени за импрегниране на основи, подове и зидария.

Тези формулировки се основават на два принципа на действие:
1. Затваряне на порите на повърхностите с укрепващ ефект.
2. Намаляване на степента на влагоабсорбация с хидрофобен ефект.

Химическите формулировки с усилващ ефект са, както следва:
- Pavaseal W: двукомпонентен, смолен, експандиращ продукт, силно реактивен в присъствие на влага.
- Pavaseal 180E: двукомпонентен, епоксиден продукт без разтворители, с нисък вискозитет.

За химически формулировки с хидрофобен ефект, моля, вижте раздел ИНЖЕКТИРАНЕ ПОД НАЛЯГАНЕ. Въпреки това, дори и последната може да бъде приложена чрез изливане.

Обикновено двукомпонентната, водоустойчива смола предлага висока ефективност, но при прилагане чрез разливане и/или бавна дифузия, тя не винаги е в състояние да достигне големи дълбочини.