Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Тънкослойно пигментирано покритие Pavafloor 1

Предназначение

Промишлени подове, складове, работилници, гаражи, подземни паркинги и др.

 • Целеви изисквания: устойчивост на прах, на лека абразия, хомогенни цветове.
 • Външен вид: еднаквост и без кавитации и напукване.

Характеристики

Пигментирано покритие от смола с прахоустойчивост, устойчивост на хлъзгане, подходящо за лекотоварни, колесни, превозни средства, частично устойчиво на масла и течности, които не са особено агресивни. Дебелина до 300 μm.

Описание на цикъла

 • Подходяща подготовка на бетонната основа (1).
 • Нанасяне на адхезивен грунд (2).
 • Последващо приложение на средния слой от пигментирано, двукомпонентно съединение (3).
 • Последващо полагане на втори завършващ слой от същото съединение, с идентична пигментация (3).
 • При поискване може да се използва сатенено покритие и/или покритие против хлъзгане.

Решение 1: Стандартен цикъл

 1. Бетон (база).
 2. Aggrappante Pava 100 Transparent - двукомпонентно, епоксидно съединение без разтворител, с висока покривна мощност.
 3. Pavafloor H200 / E - пигментирано, двукомпонентно, епоксидно съединение без разтворител, с добра химическа и висока механична устойчивост.

Решение 2: Воден цикъл

 1. Бетон (база).
 2. Reform-A Pava 72 - епоксидно, двукомпонентно съединение във водна емулсия.
 3. Pavafloor H200 / WRC - пигментирано, двукомпонентно, епоксидно съединение във водна емулсия без разтворител, с добра химико-механична устойчивост

Решение 3: Цикъл без пожълтяване

 1. Бетон (база).
 2. Aggrappante Pava 100 Transparent - двукомпонентно, епоксидно съединение без разтворител, с висока покривна мощност.
 3. Ultrapol Pava - двукомпонентна, полиуретанова, силногланцираща смес, устойчива на светлина, с минимални индекси на пожълтяване.