Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Саморазливно епоксидно покритие Pavafloor 3

Предназначение

Подове, използвани за леки превозни средства, фитнес зали, среда за отдих, офиси, магазини и заведения, домове...

Предлага се в "Антистатична" версия за подове в операционни зали, среда за производство на електронни компоненти, фабрики за производство на лесно запалими продукти, хангари, преквалификация на стари плочки и др.

Характеристики

Саморазливна смола: визуално естетична настилка, прахоустойчива, подходяща за среднолеки превозни средства, устойчива на масла и течности, които не са особено агресивни. 1-3 мм дебелина.

Описание на цикъла

 • Подготовка на бетонната основа (1).
 • Нанасяне на адхезивен грунд (2).
 • Последващо приложение на среднослоен пласт от двукомпонентно съединение (3), подходящо наситен с кварцови агрегати.
 • Полагане на дву или трикомпонентно съединение (4) с кварцови агрегати, добавени за гладък, самонивелиращ се, синтетичен, пигментиран хоросан.

Решение 1: Стандартен цикъл

 1. Бетон (база).
 2. Aggrappante Pava 100 Transparent - двукомпонентно, епоксидно съединение без разтворител, с висока покривна способност.
 3. Pavafondo - изглаждащо, епоксидно двукомпонентно съединение за подсилване на пода чрез насищане с подходящо гранулирани, инертни добавки.
 4. Autopava - пигментирано, епоксидно, дву или трикомпонентно съединение за производство на синтетичен, саморазливен разтвор с добавени кварцови агрегати с подходяща гранулометрия.

Решение 2: Воден цикъл

 1. Бетон (база).
 2. Trico Bar Pava - адхезивен грунд за влажни основи и за последващо покритие с циментови и смолисти съединения.
 3. Pavafondo Hydro - епоксидно, двукомпонентно съединение за изглаждане на водна емулсия, за насищане на подове с подходящи гранулационни агрегати.
 4. Autopava - епоксидно, дву или трикомпонентно съединение в пигментирана водна емулсия за производство на синтетичен, саморазливен хоросан с добавени кварцови агрегати в подходяща крива без разтворител на гранулат.

Решение 3: BIO цикъл

 1. Бетон (база).
 2. Trico Bar Pava - адхезивен грунд за влажни основи и за последващо покритие с циментови и смолисти съединения.
 3. Pavafondo Hydro - епоксидно, двукомпонентно съединение за изглаждане на водна емулсия, за насищане на подове с подходящи гранулационни агрегати.
 4. Autopava BIO/NC - саморазтилаща се, двукомпонентна "BIOpolymeric", комбинирана органична база, получена от възобновяеми източници, пигментирана, без разтворители, със среднодълго отворено време за работа. Патент: MO2009A000302.

Решение 4: Проводящ ANTI-STATIC цикъл

 1. Бетон (база).
 2. Primer Pava COND Nero - епоксидно, двукомпонентно съединение, смесено със специален проводим пълнител - грунд за по-добра адхезия, за последващо покритие с антистатични цикли.
 3. Поставяне на медна лента.
 4. Autopava 3K COND - епоксидно трикомпонентно пигментирано съединение, съдържащо високопроводим пълнител за производство на антистатичен, синтетичен, саморазливен хоросан.