Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Полиуретанов спрей

Poliurea Pava CF е полиуретанов спрей, получен чрез полиадиция на алифатен и/или ароматен диизоцианат с диамин. Структурно се характеризира с повтарянето на повече молекулни единици от тип -RNH (CO) NHR'-, което очевидно води до структура, свързана с би-заместен карбамид.

Кинетиката на реакцията между алифатен и/или ароматен диизоцианат и диамин се отличава с висока скорост. Това предимство на системата е от особено значение по отношение на приложенията на Polyurea spray в условията на много ниски температури и влажност. По тази причина системата е много успешна в Северна Америка и Северна Европа, както и в Италия.

Pava CF се използва с добавени пигменти, а също и с вещества с хидроксил.

Poliurea Pava CF спрей е вече двадесет години на световния пазар, благодарение на своято химическо, физическо и механично представяне като хидроизолационна и защитна облицовка на всякакъв вид материали, дори и на такива със сложна геометрия, след подходяща подготовка и приложение на специфичен грунд. Pava CF се нанася чрез пръскане с дебелина не по-малка от 2 мм, със специални въздушни помпи, смесителен тип, при високо налягане (около 210 бара) и изсъхва при температура около 50-70 °C.

Характеристики на еластомерното покритие:

 • Водоустойчиво
 • Деформируемост: 400-600%
 • Бързо втвърдяване (6-8 секунди)
 • Без разтворители и без мирис
 • Неплъзгащо
 • Годно за ходене след 60 секунди
 • Възможност за свързване на пукнатини
 • Работна температура: -15 до +70 °C
 • Изключителна механична и химическа устойчивост
 • Кратки прекъсвания на времето, в което се извършват дейностите

Възможни приложения:

 • Паркинги
 • Покриви и/или покривни подове
 • Висящи градини
 • Фотоволтаични покриви
 • Железни конструкции
 • Басейни, вани и канализации
 • Хидроизолация на стари обшивки
 • Хидроизолация на тераси и балкони
 • Традиционно запечатване без фуги
 • Мостове и виадукти, пътни и железопътни
 • Канали и водоснабдяване като цяло
 • Повърхности, покрити с полиуретанова пяна
 • Покриване на платформени камиони, микробуси и пикапи
 • Дизайн и артистични декорации