Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Полимерни покрития

Fugante Flash 2k: Двукомпонентна, хибридна, полиуреаново базирана система, изработена от синтетични смоли, без разтворители, използвана за свързване и запълване на фуги за много кратко време (няколко часа), за да се позволи използването на обработваните повърхности почти веднага.

Подходяща за фугиране на покрития от керамични плочки в индустриални кухни, фабрики, лаборатории, пречиствателни станции за отпадъчни води, складове, басейни, пивоварни, винарни, кланици, мандри, хранително-вкусова промишленост, хартиена, кожарска, текстилна и химическа промишленост, помещения за производсво и зареждане на батерии и други места с особено агресивна среда.