Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

100% твърд епоксид

Предназначение

Подходящи за фугиране на покрития от керамични плочки в индустриални кухни, фабрики, лаборатории, пречиствателни станции за отпадъчни води, складове, басейни, пивоварни, винарни, кланици, мандри, хранително-вкусова промишленост, хартиена, кожарска, текстилна и химическа промишленост, помещения за производсво и зареждане на батерии и други места с особено агресивна среда.

Залепването, получено чрез използването на тези продукти, осигурява адекватна устойчивост на киселини и химикали. Така керамичното покритие, което е устойчиво на агресивни агенти, може цялостно да предпази от замърсяванията в строителните и производствените предприятия.
Те могат да бъдат нанасяни със специална машина за шлайфане или чрез прилагане в течно състояние дори и с пистолет за сгъстен въздух.
Предлагат се стандартни и бързи версии (за употреба с изключителна скорост на втвърдяване при поддръжка и възстановяване в места със специфични нужди), както и версии, устойчиви на вода и химикали.

Продукти

Fugante Epoxy 2k: Епоксидна, модифицирана, двукомпонентна смола без разтворител, която се смесва с подходящ кварц и се използва за фугиране на керемиди и керамични плочки с висока химическа и механична устойчивост.
TVOC (летливост) след 3 дни под 50 μg/m³ и след 28 дни под 10 g/m³.

Fugante Epoxy 2k Rapido (fast): Епоксидно модифициран, двукомпонентен, флуиден продукт без разтворители, който трябва да се смесва с подходящ кварц. Използва се за фугиране на керемиди и керамични плочки в случайте, когато експлоатацията на обекта, обуславя кратко време за изпълнение, но в същото време се изискват химическа, топлинна и механична устойчивост.

Fugante Flex 2k: Двукомпонентен, пигментиран, модифициран продукт със специални еластомери, без разтворители, подходящ за запечатване на фуги на конструктивни подове и/или бетонни конструкции.

Fugante Epoxy Chimico-Resistente: Модифициран, двукомпонентен, флуиден продукт без разтворители, който се смесва с подходящ кварц и се използва за фугиране на керемиди и керамични плочки, ако се изисква химическа, термична и механична устойчивост.