Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Еластични свързващи покрития

Свръзки

Фугите, които се намират на пода, трябва да бъдат изрязани, внимателно почистени и изсмукани в дълбочина. Следва вмъкване на специално синтетично дъно за фуги с подходящ за ширината на разреза размер и поставено на правилната дълбочина. След това ставите ще бъдат напълнени със смола Pavaflex / E или Pavaflex Mono.

Обшивки

Полагане на еластична, периметърна обшивка Pavaflex Mono, с радиус на заобляне средно около 3 мм, подходяща за свързване на подови настилки и стени, премахвайки ъгъла, където може да се събира мръсотия.

Класификация на типовете фуги

Еластичните свързващи смоли са продукти за ремонт на бетон, които се полагат върху прекъснати повърхности. В бетонната или пясъчно-циментова замазка може да има технологични фуги с различни функции. Те могат да бъдат от няколко типа, но основно са статични и динамични. В идеалния случай трябва да имате добро познаване на тези типове, тъй като те са слабото място на бетонната основа и възможно най-много от тях трябва да бъдат елиминирани, преди да бъде поставена смолата.

Редуктивни фуги

Те се правят непосредствено след изливането на плочата, за да се избегне напукването при свиване и нямат специфична функция, след като бетонът е изсъхнал. Това са статични свръзки. Те могат да бъдат разпознати, тъй като образуват равномерна мрежа на повърхността, варираща от 3m x 3m до 5m x 5m.

Конструктивни фуги

Образуват се при отливането на бетонната плоча на няколко последователни етапа и преминават през цялата и дебелина. Подобно на редуктивните фуги, те също са статични и нямат специфична функция, след като бетонът е изсъхнал, освен ако предварително не бъде решено те да съвпадат с разширяващите фуги.

Разширителни фуги

Те поемат структурните движения, дължащи се на температурни промени. Обикновенно са запечатани или покрити с механични връзки.

Изолационни фуги

Предизвикани са от наличието на стоящи или фундаментни конструктивни елементи от бетонния под, като колони или машинни съоръжения и като такива трябва да позволяват вертикални и усукващи движения. Тъй като в близост до тях обикновено не се допуска тежък трафик, поради натоварването на колоните или самите машинни съоръжения, те могат да бъдат затворени с еластичен уплътнител.