Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Обект в София - Шоурум

Шоурум

Епоксиден под в гр.София.
Големи площи без фуги.
Стъклен и огледален ефект който едновременно с това и устойчив на износване и почистване.

Епокдисните смоли са удачни както за под така и за стени.

Заместител на гранитогреса и фаянса.

Смесването на цветовете е уникално само по себе си.

За епоксидния под е важна подготовката.Стария под да бъде добре почистен и обезпрашен.Всички фуги и цепнатини да се запълнят.