Защитни и декоративни покрития PAVARESINE

Фазата на проектирането – ключова за успешното полагане на смолистия под

Доброто проектиране определя качествата на промишления под

Индустриалният под трябва успешно да издържа във времето на механично, химично и топлинно натоварване, ето защо се използва бетон, върху който се полага финален слой със специфични характеристики. Различните смолисти подове дават различни решения на промишлеността от гледна точка на натоварване, сцепление, антистатичност, еластичност, издържливост на химикали и пр. От друга страна те гарантират постоянна защита на основата, поставят се в кратки срокове, почистват се лесно и имат дълъг експлоатационен живот, когато се полагат правилно. За да бъде качествено изпълнен един под обаче, трябва още на фазата на проектиране да се определи какво ще е покритието, което ще се използва – епоксидно, полимерно или епоксиполимерно.

Проектирането на промишлените пространства е критичен момент за крайната удовлетвореност на клиента. Обичайно на пода не се обръща достатъчно внимание, често той е част от "вътрешните довършителни работи" и не е на дневен ред, докато не дойде време за неговото финализиране, когато вече основата и всички слоеве без финалния са налице. Добрата подова настилка обаче предопределя трайността на конструираната основа и не бива да се подминава с лека ръка. Тя е един от най-натоварените елементи на конструкцията в хода на експлоатация на индустриалните обекти.

Структурата на пода и свързаността ѝ със смолистите покрития

Структурата на подовата основа показва зависимостта между отделните слоеве – от балстра до финалното покритие. Една примерна схема за изграждане на промишлен под включва полагането на 8 слоя, съобразно с норматива UNI 11146, от които:

1. За основата могат да бъдат използвани различни материали, като например: баластра, термоизолационни плочи, фундалин. Носещата способност на основата дефакто определя дебелината и структурата на бетонния слой на индустриалния под.

2. Разделителен слой и бариера против пара между основата и бетонния под – хидроизолация.

3. Арматура, която се определя след изчисления от страна на конструктора.

4. Бетонна плоча, чиято дебелина се определя с точност, като се вземе под внимание експлоатационното натоварване (например използването на мотокари и палети в помещението).

5. Изолационни шевове с вложки от компресируем материал.

6. Конструктивна фуга.

7. Деформационна фуга, която зависи от скоростта на износване, но не бива да е по-малко от 1/5 от дебелината на плочата.

8. Носещата повърхност, която да е устойчива на износване. Приложим е стратиграфски кварцов твърд под, изработен от суха циментова замазка или смолисто покритие.

За трайността на смолистия под

Всъщност фазата на проектирането е наистина важна. Правилните изчисления в началото, определят дълголетието на индустриалния под. Дали той ще работи за вас безотказно 5, 10, 20 или 30 години зависи от това, до колко основата съответства на нуждите на индустриалия под – без значение дали става дума за епоксидна, полимерна или епоксиполимерната смола. За максимално използване качествата на саморазливния смолист под, са от значение параметрите на бетонната плоча, върху която се полага финалния слой. Доброто свързване между смола и бетон се определя в голямата си част от следните показатели:
1. Обемната устойчивост на компресията
2. Клас на експозиция при относително съотношение вода / цимент
3. Клас на консистентност
4. Максимален комулативен диаметър
5. Клас и вид цимент
6. Отсъствие на потенциално вредни агрегати за обем

Ако конструкцията вече е налице, предстои промяна в предназначението на индустриалната сграда, или ремонтни дейности, възможности за успешното полагане на смолисто подово покритие не липсват. Може да разгледате продуктите за индустриални смолисти подове на Pava Resine тук и/или да се консултирате с наш специалист.